جایزه کاربردپذبری ۱۳۹۴

محصول خود را ثبت کنید
Arrow

جایزه کاربردپذیری

جایزه کاربردپذیری با هدف سطح کیفی تجربه کاربری و کاربردپذیری محصولات برای دومین بار برگزار می‌گردد.


معیارهای جایزه کاربردپذیری

محصولات از لحاظ موارد زیر بررسی خواهند شد

معیارها


داوران


پرهام باغستانی

شاهین طبری

علیرضا نیکوکار

امیرعباس عبدالعلی

محمدرضا محمدعلی

محمدجعفر کرمانپور


Dateمحل برگزاری
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

Mail تماس
برای تماس با دبیرخانه انجمن تجربه کاربری ایران و حمایت از جایزه کاربردپذیری با آدرس زیر مکانبه نمائید

Email Contact

Date تاریخ‌های مهم
ثبت نام ۱۹ آبان ۱۳۹۴
اهدای جوایز ۲۱ آبان ۱۳۹۴

حامیان

برگزارکنندگان